Bild Logga

Thaibook Luleå

Bild på Wilhelm

Har du sett våra böcker? Om inte, klicka på bilderna till höger för mer information.

De olika språken

Svenska

Svenska och thailändska är två vitt skilda språk. Svenskan härstammar från de germanska språken och har den ordföljd vi känner, där den vanligaste är subjekt-verb-objekt. Svenska ord har även flera böjningsformer.

Svenskan har också ett flertal dialekter där uttalen kan skilja sig från rikssvenskan och många ord kan vara specifika för varje dialekt. Detta försvårar naturligtvis översättningar till andra språk och när det gäller uttalet är det i det närmaste omöjligt att i skriftform översätta mellan svenska och thailändska.

Det svenska alfabetet har 29 bokstäver, varav 20 är konsonanter och 9 vokaler. De första 26 bokstäverna är gemensamma med det latinska alfabetet och därutöver finns vokalerna Å, Ä och Ö.

Thailändska

Thailändska, eller thai, är ett språk med osäkert ursprung. Det talas av 46 till 50 miljoner människor.

Thailändska har en relativt enkel grammatik utan ordböjningar. Meningsstrukturen bygger på rak ordföljd: subjekt – verb – objekt, och adjektiv följer efter substantiv.

Varje stavelse i thai har 5 olika fonemiska (betydelseskiljande) toner. Detta gör det mycket svårt för västerlänningar att lära sig behärska språket. Flera ord kan för en svensk låta lika eftersom det endast är tonhöjden på vokalen som skiljer. Flera av konsonantljuden finns heller inte i svenska. Modern thaiskrift har 44 konsonanttecken och 21 vokalljud.


Bild på thailändska tecken

De thailändska tecknen har fått namn efter människor, djur, föremål och mytologiska figurer.

Liksom i Sverige finns i Thailand också olika dialektgrupper. Vissa dialekter skiljer sig väldigt mycket från riksspråket. Ett exempel är nordöstthai, Isan, vilket talas av 33 % av befolkningen. Det är egentligen en dialekt av laotiska och har t.o.m haft ett eget alfabet.

Uttal

Känner man till skillnaderna är det lätt att inse att uttal i det närmaste är omöjligt att formulera i skrift mellan de olika språken.

I våra böcker har vi gjort ett försök att på vissa svenska ord ange uttalet med hjälp av thailändska tecken. Här får man ta i beaktande de begränsningar som finns vad gäller tecknens ljudvariationer och som tidigare nämnts de dialektala skillnaderna i uttalet.

Det är lite enklare att med hjälp av de thailändska tecknen försöka beskriva de svenska ordens uttal än tvärtom. Det latinska alfabetet är mycket mer begränsande eftersom thailändskan har så många ljudvariatoner. Dessa går inte att förklara med våra bokstäver.

Trots att det finns fler möljigheter med de thailändska tecknen är det inte enkelt att få till de rätta ljudkombinationerna.

Exempelvis i thailändska hörs inte slutkonsonanten i orden lika tydligt som i svenska, så när en thailändare ska uttala ett svenskt ord kommer denne kanske utelämna en konsonant om den finns sist i ordet (ex. ordet kan låta som orde, kommer blir komme).

Även kombinationer av flera konsonanter efter varandra kan vara mycket svåra för en thailändare att uttala (ex. Svensk, Mats).

Med detta hoppas jag att jag har gett lite förståelse för svårigheterna med att utforma en ordbok och speciellt om man ska ha med uttalet.

Böckerna

Våra böcker är i första hand tänkta att användas av thailändare som vill lära sig svenska eller behöver ett hjälpmedel för att kommunicera.

Det blir naturligtvis svårt för en svensk att försöka uttala de thailändska orden om denne inte kan läsa de thailändska tecknen. Som tidigare nämnts är det praktiskt taget omöjligt att beskriva de thailändska ordens uttal med vårt alfabet.

Vad som ändå är möjligt är att peka på de ord man vill använda om det är något väldigt specifikt man önskar förmedla.

Böckerna innehåller utöver ordlistan även en del grammatik, vanliga förkortningar, exempel på böjningsformer och lite annat.

De svenska ordens uttal är skrivna med thailändska tecken. Även här måsta jag dock påpeka dialektala variationer. Beroende på var i Sverige man bor kan man tycka att uttalsbeskrivningarna inte stämmer men de ska åtminstone vara förståeliga.

Utveckling

Vi försöker konstant utveckla våra ordböcker och hoppas inom en snar framtid ha åstadkommit en webbaserad upplaga med upplästa uttal.

Den här webbsidan kommer också ständigt att utvecklas. Jag ska försöka få in intressant information. Hör gärna av er om det är något ni undrar eller vill påpeka. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Kontaktformuläret är ännu inte i bruk.

Tillbaka till toppen
  • Bild på Svensk-Thailändskt Lexikon
  • Bild på Svensk-Thailändsk Ordbok
  • Bild på Thailändsk-Svensk Ordbok
  • Bild Svensk-Thailändsk-Svensk Ordbok