Bild Logga

ทางเลือกในการซื้อ

คุณสามารถเลือกสั่งหนังสือโดยตรงจากเราหรือตัวแทนจำหน่ายของเราซึ่งรายชื่อตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่นี่ทางขวามือ คุณสามารถหาข้อมูลการติดต่อเราได้ที่ด้านล่างสุดของหน้านี้ ปกติเรารับการสั่งหนังสือทางอีเมลแต่คุณสามารถโทรสอบถามเราได้หากคุณมมีข้อสงสัยไม่ว่าคุณจะซื้อหนังสือจากที่ไหนราคาก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยแต่ถ้าคุณสั่งหนังสือโดยตรงจากเราคฅุณจะได้หนังสือเร็วกว่านั่นเป็นเพราะว่าตัวแทนจำหน่ายจะสั่งหนังสือมาที่เราก็ต่อเมื่อมีลูกค้าสั่งหนังสือเท่านั้นถ้าคุณอาศัยอยู่ใกล้ตัวแทนจำหน่ายและอยากได้หนังสือโดยเร็วคุณสามารถติดต่อไปที่ตัวแทนจำหน่ายและสอบถามก่อนว่ามีหนังสืออยู่ในคลังสินค้าไหม

หนังสือของเรา

เพื่อให้หนังสือมีคุณภาพดีเราจึงเลือกที่จะพิมพ์หนังสือที่โรงพิมพ์ประเทศสวีเดน โรงพิมพ์ Lule Grafiska ได้ช่วยพวกเราเลือกกระดาษที่มีคุณภาพและวิธีการเย็บเล่มที่ดีเพื่อให้หนังสือใช้การได้นาน นั่นก็หมายความว่าหนังสือจะทนต่อการเปิดปิดและถูกใช้ภายในเวลาอันยาวนาน นอกจากหนังสือของเราจะมีคุณภาพสูงด้วยวิธีดังกล่าวแล้ว หนังสือของเรายังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานชุมชนของประเทศสวีเดนด้วย การเลือกโรงพิมพ์ของต่างประเทศอาจทำให้ความรับผิดชอบต่อหนังสือลดน้อยลง นอกจากนี้เรายังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งลงได้ด้วยและคนงานของต่างชาติมักจะถูกเอาเปรียบแรงงานด้วยค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมเสมอ กระดาษพิมพ์หนังสือของเรามาจากป่าและโรงผลิตกระดาษของประเทศสวีเดน

ข้อมูลการติดต่อ

ง่ายที่สุดผ่านทางอีเมล อีเมลของเราคือ

thaibooklulea@yahoo.se

คุณสามารถโทรติดต่อเราได้ที่

070-546 23 34

ผู้จำหน่าย