Bild Logga

Thaibook Luleå

Bild på Wilhelm

คุณเคยเห็นหนังสือของพวกเราไหม ถ้าไม่เคย กดที่รูปภาพด้านขวาเพื่อที่จะดูข้อมูลเพิ่ม

ความแตกต่างของภาษา

ภาษาสวีเดน

ภาษาสวีเดนและภาษาไทยเป็นภาษาที่แตกต่างกันอย่างมาก ภาษาสวีเดนมีรากฐานมาจากภาษาเยอรมันและมีการลำดับคำที่หลายคนรู้จัก ปกติประโยคจะประกอบไปด้วย ประธาน กิริยาและกรรม ภาษาสวีเดนมีการผันคำหลายรูปแบบ

ภาษาสวีเดนมีการออกเสียงที่แตกต่างกันออกไปและแตกต่างไปจากภาษาสวีเดนกลาง และมีหลายคำที่มีลักษณะพิเศษขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค สิ่งนี้ทำให้ยากต่อการแปลภาษาสวีเดนเป็นภาษาอื่น การเขียนการออกเสียงในภาษาสวีเดนเป็นภาษาอื่นนั้นก็ไม่ได้ง่ายเลย โดยเฉพาะการเขียนคำอ่านในภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทย

ภาษาสวีเดนมีพยัญชนะทั้งหมด 29 ตัว (20 ตัวเป็นพยัญชนะ และ 9 ตัวเป็นสระ) พยัญชนะ 26 ตัวแรกเป็นพยัญชนะในภาษาละตินและที่เหลือเป็นสระ (Å) โอ (Ä) แอ และ (Ö) เออ

  • Picture of swedish-thai dictionary
  • Picture of swedish-thai dictionary
  • Picture of thai-swedish dictionary
  • Picture of swedish-thai-swedish dictionary