Bild Logga

หนังสือพจนานุกรมเล่มที่สองของเราหน้าปกผลิตด้วยกระดาษแข็ง ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นแต่มีความแข็งแรงทนทาน หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้บรรจุคำแปลมากกว่าเดิม ดังนั้นจึงมีจำนวนหน้ามากกว่าหนังสือพจนานุกรมเล่มแรกของเรา

พจนานุกรม สวีเดน- ไทย

  • ชื่อหนังสือ: พจนานุกรม สวีเดน-ไทย
  • โดย: อ้อยใจ ตระการจันทร์
  • ปีที่พิมพ์และจำหน่าย: 2553
  • จำนวนหน้า: 632
  • จำนวนคำ: 42 000
  • ขนาด: 24 x 17 cm
  • น้ำหนัก: 1290 gram
  • ISBN 978-91-633-7542-2