Bild Logga

หนังสือพจนานุกรมเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่พิมพ์ออกจำหน่ายเมื่อ 10ปีที่แล้ว หน้าปกไม่แข็งมาก เหมาะแก่การพกพาเนื่องจากไม่หนักมาก

พจนานุกรม สวีเดน- ไทย

  • ชื่อหนังสือ: พจนานุกรม สวีเดน-ไทย
  • โดย: อ้อยใจ ตระการจันทร์
  • ปีที่พิมพ์และจำหน่าย: 2550
  • จำนวนหน้า: 328
  • จำนวนคำ: 32 800
  • ขนาด: 24 x 17 cm
  • น้ำหนัก: 690 gram
  • ISBN 978-91-633-0659-4